Zdrowy kierowca – badania lekarskie

Zdrowy kierowca - badania lekarskie

Zdrowy kierowca – badania lekarskie

Zdaniem wielu osób najważniejszą wartością jest zdrowie. Gorsze samopoczucie lub choroba utrudniają funkcjonowanie i wykonywanie wielu czynności.  Zdrowie ważne jest w każdej dziedzinie życia: zarówno prywatnej, jak i zawodowej.  Dopuszczenie do egzaminu na prawo jazdy wiąże się z koniecznością wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Nieodłączną jego częścią są badania lekarskie, których zakres określa art. 75 i art. 76 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.

Gdzie wykonać badania lekarskie na prawo jazdy kat. B w Gdańsku?

Konieczność wykonania badań spędza przyszłym kierowcom sen z powiek? Nie wszyscy wiedzą, gdzie zrobić badania. Ośrodki nauki jazdy Gdańsk udzielają pełnej informacji w tym zakresie, niektóre z nich kierują swoich kursantów do sprawdzonych miejskich ośrodków medycyny pracy. Zgodnie z prawem, przyszły kierowca może wykonać badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy lub w wybranych poradniach medycyny pracy. Cena badania jest z góry ustalona, dla wszystkich kierowców jest taka sama. Ośrodki medycyny pracy nie mogą samodzielnie kształtować cen badania. O żadnych zniżkach czy okresowych promocjach nie może być mowy. Cena jest jedna i stała. Tyle samo zapłacą za badania osoby wnioskujące o przedłużenie prawa jazdy lub ponowne wydanie utraconego prawa jazdy.

Zakres badań lekarskich na prawo jazdy kat. B

Ośrodki nauki jazdy Gdańsk wskazują klientom najbliższe miejsce do wykonania badań kierowców i tłumaczą, jaki będzie zakres badań. Najważniejsze jest badanie wzroku oraz sprawdzanie widzenia zmierzchowego, czyli reakcji oczu na nagłą ciemność oraz na jaskrawe światła. Kolejnym elementem badań przyszłych kierowców jest zbadanie narządów słuchu i równowagi oraz układu ruchowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego.  Sprawdzane są również: układ nerwowy, ciśnienie, poziom cukru, działanie nerek oraz wszelkie podatności na nerwice. Osoby chorujące przewlekle mają dodatkowo przeprowadzane EKG i badania charakterystyczne dla danej jednostki chorobowej. Lekarz ma obowiązek przeprowadzić wywiad z przyszłym kierowcą, na podstawie którego ocenia skłonności do spożywania alkoholu, lekomanii oraz wszelkich innych uzależnień.

Ważność badań lekarskich jest uzależniona od kategorii prawa jazdy. Ważność badań dla kierowców kategorii B wynosi 15 lat. Osoby po 60 roku życia lub mające wadę wzroku muszą częściej odwiedzać lekarza medycyny pracy. Kierowca musi powtórzyć badania, jeżeli ubiega się o ponowne wydania prawa jazdy utraconego za jazdę pod wpływem alkoholu.  Wielu kierowców ubiegających się o przywrócenie prawa jazdy wykupuje w ośrodkach nauki jazdy Gdańsk dodatkowe godziny doszkalające.

Rady szkół nauki jazdy w kwestii badań lekarskich

Kursanci często pytają: gdzie można wykonać badania dla przyszłych kierowców Ośrodki szkoleniowe nauki jazdy Gdańsk najczęściej kierują swoich klientów do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ze względu na profesjonalną obsługę i rzetelne wykonywanie badań. Dla bezpieczeństwa kierowcy na drodze niezwykle ważne jest to, aby jego stan zdrowia został prawidłowo określony przez lekarza.  Niestety, zdarza się, że NA prośbę kursantów wykonywane jest jedynie badanie wzroku i wywiad. Zdaniem instruktorów szkół nauki jazdy Gdańsk takie podejście do badań jest niewłaściwe i może skutkować stworzeniem niebezpieczeństwa na drodze.

Obowiązek wymiany prawa jazdy

Już na pierwszych zajęciach w szkołach nauki jazdy Gdańsk kursanci dowiadują się, że prawo jazdy nie jest wydawane  bezterminowo. Najdłuższy okres ważności prawo jazdy to 15 lat. Czas oczekiwania na nowy dokument stwierdzający uprawnienia do prowadzenia samochodu wynosi tydzień. Osoby, które uzyskały prawo jazdy przed rokiem 2013, muszą dokonać wymiany dokumentu, najpóźniej do 2033 roku. Kolejną przyczyną wymiany prawa jazdy jest zmiana danych adresowych i nazwiska.

Aby zdać prawo jazdy za pierwszym razem, należy dobrze przygotować się do egzaminu. Dobra szkoła nauki jazdy Gdańsk zapewnia wysoką jakość prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych. Przyszły kierowca nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

 

Brak nowych opinii

Dodaj opinię o Szkole nauki jazdy Auto-Car w Gdańsku