Skrzyżowania w Gdańsku

Trasa egzaminacyjna nr 1 – prawo jazdy Gdańsk

Trakt św.Wojciecha – Sandomierska

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul.Trakt św.Wojciecha.

 

Jest trzy wlotowe, skanalizowane wyspami w krawężnikach. Przejazd z ul. Sandomierskiej pojazdem 1 przy wyświetlanym zielonym, ogólnym sygnale. Wykonując skręt w lewo wjeżdżamy na środek skrzyżowania do pozycji pojazdu 2 i dalej w miejsce pojazdu 3 lub 4. Wjazd w ul. Podmiejską – pojazd 5 traktowany jest jako jazda prosto przez skrzyżowanie.

 

Uwaga! Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu polega na powstrzymaniu się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk1

Trasa egzaminacyjna nr 2 – prawo jazdy Gdańsk

Witosa – Sikorskiego

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym – z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu ul. Witosa.

 

Na rysunku przedstawiony przejazd z północnego wlotu ul. Sikorskiego we wszystkich kierunkach. Skręt w lewo i zawracanie pojazdem w pozycji 1, przy kierunkowym zielonym sygnale. Po wykonaniu skrętu w lewo wjeżdżamy w miejsce pojazdu 7. Przy zawracaniu zajmujemy pozycję 6 i dalej jedziemy w miejsce pojazdu 8. Podczas przejazdu przez skrzyżowanie zwracamy uwagę na sygnalizatory znajdujące się wewnątrz skrzyżowania.

 

Uwaga! Zezwolenie na ruch dla pojazdów szynowych nadawane jest bez kolizji z pojazdami kołowymi.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk2

Trasa egzaminacyjna nr 3 – prawo jazdy Gdańsk

Armii Krajowej – Łostowicka

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy włączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą podporządkowaną – ul. Łostowicką.

 

Skrzyżowanie posiada wloty i wyloty usytuowane stycznie do bardzo dużych rozmiarów wyspy centralnej. Rysunek przedstawia przejazd przez skrzyżowanie pojazdami 1 i 2 z północnego wlotu przy działającej sygnalizacji. Skręt w lewo – pojazdem 1. W pozycji pojazdu 3 sygnał świetlny nadawany jest przez sygnalizator kierunkowy. Oznacza to że wjazd w miejsce pojazdu 7 ( manewr zawracania) jest zabroniony. Zgodnie z przepisami można tylko zająć pozycję pojazdu 6.

 

Uwaga! Po wschodniej i południowej stronie skrzyżowania zlokalizowane są drogi dla rowerów.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk3

Trasa egzaminacyjna nr 4 – prawo jazdy Gdańsk

Sikorskiego – Chałubinskiego

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul. Sikorskiego.

 

Na skrzyżowaniu zlokalizowana jest wyspa centralna oraz wyspy kanalizujące ruch pojazdów. Pojazdem w pozycji 1 skręt w lewo przy ogólnym sygnale świetlnym. Wjeżdżamy w miejsce pojazdu 3 i ustępujemy pierwszeństwa jadącym z przeciwnego kierunku prosto – pojazdom 4, 6 i skręcającemu w prawo pojazdowi 6. po wykonaniu manewru możemy wjechać na prawy lub lewy pas ruchu – pozycję pojazdów 7.

 

Uwaga! Skręt w lewo z ul. Sikorskiego wykonujemy w bezkolizyjnej fazie ruchu.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk4

Trasa egzaminacyjna nr 5 – prawo jazdy Gdańsk

Armii Krajowej – 3 Maja

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul. Armii Krajowej.

 

Rysunek przedstawia przejazd przez skrzyżowanie z ul. 3 Maja we wszystkich kierunkach przy działającej sygnalizacji. Skręcając w lewo pojazdami 1 i 2 wjeżdżamy na skrzyżowanie zaznaczonymi na rysunku torami jazdy. Po wykonaniu skrętu, pojazd 1 zajmuje pozycję pojazdu 6, a pojazd 2 – pozycję pojazdu 7.

 

Uwaga! Przy zawracaniu z pozycji pojazdu 1 wjeżdżamy w miejsce pojazdu 4 i dalej w miejsce pojazdu 8 lub 9. Pojazd A i B warunkowy wjazd na skrzyżowanie po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk5

Trasa egzaminacyjna nr 6 – prawo jazdy Gdańsk

Nowe Ogrody – 3 Maja

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji, z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul. Nowe Ogrody.

 

Skrzyżowanie charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią kolizji, która pozwala kierowcom na dużą swobodę w przyjmowaniu torów jazdy. Na skrzyżowaniu ruch pojazdów skanalizowany jest wyspami w krawężnikach i wyznaczonym znakami poziomymi pasem dzielącym jezdnie.

 

Rysunek przedstawia fazę ruchu otwartego na południowym wlocie skrzyżowania. Pojazdami 1 i 2 skręt w lewo zaznaczonymi na rysunku torami jazdy.

 

Pojazd 1 po wykonaniu manewru wjeżdża na pas lewy ul. Nowe Ogrody, a pojazd 2 na pas prawy – w miejsce pojazdu 9.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk6

Trasa egzaminacyjna nr 7 – prawo jazdy Gdańsk

Powstańców Warszawskich – Bema

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji z drogą podporządkowaną – ul.Bema. Na skrzyżowaniu działa dwufazowa sygnalizacja z ogólnymi i dwukomorowymi sygnalizatorami.

 

Do skrzyżowania podjeżdżamy pojazdem w pozycji 1 . Jeżeli zamierzamy skręcić w lewo, to zbliżamy się do środka jezdni dwukierunkowej i zajmujemy pozycję pojazdu 2. Ustępujemy pierwszeństwa jadącemu z przeciwnego kierunku prosto pojazdowi 5 i zajmujemy pozycję pojazdu 4.

 

Uwaga! Skręcające w prawo pojazdy w pozycji 9 mogą wjechać za sygnalizator po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i pod warunkiem nieutrudniania ruchu innym jego uczestnikom (pieszym i pojazdom).

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk7

Trasa egzaminacyjna nr 8 – prawo jazdy Gdańsk

Al. Zwycięstwa – 3 Maja

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą podporządkowaną – ul. 3 Maja.

 

Na rysunku przedstawiony jest przejazd z ul 3 Maja we wszystkich kierunkach. Pojazdem 1 skręt w lewo lub zawracanie po zapaleniu się zielonego ogólnego sygnału. Wjeżdżamy miejsce pojazdu 3, a po skręceniu w lewo zajmujemy jedną z pozycji pojazdów 5. Przy zawracaniu wjeżdżamy w miejsce pojazdu 6. Przy liniach warunkowego zatrzymania przepuszczamy znajdujące się na kierunku ruchu otwartego pojazdy w pozycji A.

 

Kontynuując zawracanie pojazdem 6, wjeżdżamy w miejsce jednego z pojazdów 7 i upewniamy się czy z obu stron nie nadjeżdża tramwaj.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk8

Trasa egzaminacyjna nr 9 – prawo jazdy Gdańsk

Błędnik – Rajska

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji z drogą podporządkowaną- ul. Wały Piastowskie.

 

Wyznaczone kierunki ruchu na wlotach i wewnątrz skrzyżowania są nietypowe i mogą kierowców dezorientować. Na rysunku przedstawiony jest przejazd z ul. Wały Piastowskie we wszystkich kierunkach. Pojazdem w pozycji 1 wjeżdżamy w miejsce pojazdu 4. Jeżeli zwracamy, to zajmujemy lewy pas ruchu – pozycję pojazdu 8. Przepuszczamy nadjeżdżający tramwaj A i B i dopiero możemy wjechać w miejsce jednego z pojazdów 9. Skręt w prawo tylko pojazdem 3.

 

Po wykonaniu manewru możemy zająć jeden z trzech pasów ruchu na ul. Błędnik.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk9

Trasa egzaminacyjna nr 10 – prawo jazdy Gdańsk

Wały Jagiellońskie – Hucisko

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą podporządkowaną – ul. Hucisko.

 

Na rysunku przedstawiony jest przejazd od strony Targu Drzewnego we wszystkich kierunkach. Skręt w lewo możemy wykonać z dwóch pasów ruchu – pojazdami w pozycji 1 i 2. Pojazdem 1 po skręceniu, zajmujemy pozycję pojazdu 4 i dalej – pozycję pojazdu 6. Natomiast pojazdem 2 po skręceniu wjeżdżamy w miejsce jednego z pojazdów 7.

 

Manewr zawracania wykonujemy z pozycji pojazdu 1, pasem ruchu przy krawędzi wyspy centralnej – w miejsce pojazdu 8 i dalej na prawy lub środkowy pas ruchu – do pozycji jednego z pojazdów 9.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk10

Trasa egzaminacyjna nr 11 – prawo jazdy Gdańsk

Targ Drzewny

Jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym ze znakiem ustąp pierwszeństwa. Na obwiedni wyspy centralnej wyznaczone są znakami F-10 i strzałkami na jezdni kierunki ruchu.

 

Na skrzyżowanie wjeżdżamy od zachodniej strony pojazdami w pozycji 1 i 2, ustępując pierwszeństwa znajdującym się w ruchu okrężnym pojazdom A. W pozycji pojazdów 3 i 4 zwracamy uwagę na strzałki kierunkowe. To ułatwi zająć właściwy pas ruchu do opuszczenia skrzyżowania lub dalszej jazdy po obwiedni wyspy centralnej.

 

Zawracanie najlepiej wykonać torem jazdy pojazdu 1, przejeżdżając skrzyżowanie pasem ruchu przy krawędzi wyspy centralnej w miejsce pojazdu 8 i dalej prawym lub lewym pasem – do pozycji jednego z pojazdów 9.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk11

Trasa egzaminacyjna nr 12 – prawo jazdy Gdańsk

Podwale Przedmiejskie – Elbląska

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy włączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul. Podwale Przedmiejskie.

 

Na rysunku przedstawiony jest przejazd przez skrzyżowanie z południowego wlotu. Pojazdami w pozycji A skręt w prawo dwoma pasami ruchu przed pojazdem w pozycji C. Skręt w lewo i zawracanie tylko pojazdem w pozycji 1. Dla pojazdu 4 sygnał zielony nadawany jest przez sygnalizator kierunkowy. Oznacza to, że przejazd w lewo (pojazdy 6 i 7) oraz zawracanie (pojazdy 8 i 9) odbywa się w fazie ruchu, w której nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

 

Uwaga! Pojazdy szynowe przejeżdżają skrzyżowanie bezkolizyjnie.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk12

Trasa egzaminacyjna nr 13 – prawo jazdy Gdańsk

Okopowa – Armii Krajowej

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji, z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul Armii Krajowej.

 

Ruch pojazdów na skrzyżowaniu skanalizowany jest wyspami w krawężnikach i pasem dzielącym jezdnie. Rysunek przedstawia fazę ruchu otwartego na północnym wlocie skrzyżowania. Pojazdem w pozycji 1 – jazda prosto w lewo lub zawracanie. Przy skręcie w lewo, z pozycji pojazdu 4 wjeżdżamy w miejsce jednego z pojazdów 7. Zawracając zajmujemy pozycję pojazdu 5 lub 6.

 

Dalsza jazda po zapaleniu się zielonego, kierunkowego sygnału. Z pozycji pojazdu 5 skrzyżowanie opuszczamy pojazdem 8, a z pozycji pojazdu 6 wjeżdżamy na prawy pas – pojazd 9

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk13

Trasa egzaminacyjna nr 14 – prawo jazdy Gdańsk

Okopowa – Toruńska

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z łamanym pierwszeństwem.

 

Przebieg drogi głównej wskazuje szersza linia, umieszczona na tabliczkach pod znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Na tym skrzyżowaniu ruch kierowany jest wielofazową sygnalizacją świetlną z ogólnymi sygnalizatorami. Z ulicy Toruńskiej skręt w lewo tylko pojazdem w pozycji 1. Wjeżdżamy w miejsce pojazdu 3 lub 4 i dalej zaznaczonymi na rysunku torami jazdy – do pozycji jednego z pojazdów 7.

 

Jeżeli zamierzamy zawrócić, to skrzyżowanie przejeżdżamy od pozycji pojazdu 1 do pozycji pojazdu 9, jadąc przy krawędzi wyspy centralnej.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk14

Trasa egzaminacyjna nr 15 – prawo jazdy Gdańsk

Toruńska – Żabi Kruk

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul. Toruńską.

 

Skrzyżowanie wyposażone jest w kanalizujące wyspy z przejściami dla pieszych oraz asymetrycznie usytuowane wloty podporządkowane. Na rysunku przedstawiony jest przejazd z ul. Żabi Kruk we wszystkich kierunkach. Skręt w lewo pojazdem w pozycji 1 od środka jezdni dwukierunkowej. Wjeżdżamy w miejsce pojazdu 2, przyjmując tor jazdy do bezkolizyjnego wymijania się ze skręcającym w lewo z przeciwległego wlotu – pojazdem 5.

 

Ustępujemy pierwszeństwa jadącemu z przeciwnego kierunku prosto – pojazdowi 9, skręcającemu w prawo pojazdowi 7 oraz pieszym na przejściu.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk15

Trasa egzaminacyjna nr 16 – prawo jazdy Gdańsk

Chylońska – św. Mikołaja

Jest to skrzyżowanie trój wlotowe z kanalizującą wysepką-łezką na wlocie podporządkowanym. Pierwszeństwo przejazdu posiadają pojazdy znajdujące się na ul. Chylońskiej.

 

Do skrzyżowania podjeżdżamy pojazdem w pozycji 1 z zamiarem skrętu w lewo. Zajmujemy pozycję pojazdu 2 i po znalezieniu odpowiedniej luki czasowej pośród nadjeżdżających drogą główną pojazdów wjeżdżamy w miejsce pojazdu 6, gdzie ustępujemy pierwszeństwa pieszym na przejściu. Skręt w prawo pojazdem 3 nie należy do trudnych manewrów.

 

Uwaga! Wyjazd z drogi podporządkowanej powinien być dynamiczny z wyraźnym dodaniem gazu, aby nie doszło do zgaśnięcia silnika.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk16

Trasa egzaminacyjna nr 17 – prawo jazdy Gdańsk

Morska – Chylońska

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu- ul. Morską.

 

Na rysunku przedstawiony jest przejazd z ul. Chylońskiej we wszystkich kierunkach. Pojazdem w pozycji 1 jazda prosto, w lewo lub zawracanie. Po zapaleniu się zielonego sygnału wjeżdżamy w miejsce pojazdu 2 lub 3. Jeżeli skręcamy w lewo, to z pozycji pojazdu 3 zajmujemy miejsce pojazdu 5, a z pozycji pojazdu 2 wjeżdżamy na prawy pas – w miejsce pojazdu 6.

 

Zawracając pojazdem 3 jedziemy przy krawędzi wyspy centralnej, w miejsce pojazdu 4 i dalej do pozycji pojazdu 7. Dalsza jazda pojazdem 7 i 8 po zmianie fazy nadawanego sygnału.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk17

Trasa egzaminacyjna nr 18 – prawo jazdy Gdańsk

Morska – Obwodnica Trójmiejska

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul. Morską.

 

Rysunek przedstawia przejazd przez skrzyżowanie przy działającej sygnalizacji. Pojazdami 1 i 2 skręt w lewo w kierunku Obwodnicy Trójmiejskiej zaznaczonymi na rysunku torami jazdy. Po wykonaniu skrętu pojazd 1 wjeżdża w miejsce pojazdu 4, a pojazd 2 zajmuje pozycję pojazdu 3. Przy zawracaniu pojazdem 1 wjeżdżamy w miejsce pojazdu 5 i po zmianie fazy nadawanego sygnału możemy zająć jedną z pozycji pojazdu 6.

 

Uwaga! Podczas przejazdu obserwujemy znajdujące się wewnątrz skrzyżowania sygnalizatory.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk18

Trasa egzaminacyjna nr 19 – prawo jazdy Gdańsk

Morska – Kwiatkowskiego

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym, z drogą podporządkowaną – ul. Kwiatkowskiego.

 

Na rysunku przedstawiony jest przejazd z południowego wlotu we wszystkich kierunkach. Skręt w lewo możemy wykonać pojazdem w pozycji 1. W miejscu pojazdu 4 zmieniamy pas ruchu i zajmujemy pozycję pojazdu 6 i dalej pozycję pojazdu 8. Przy zawracaniu pojazdem 1 możemy wjechać w miejsce pojazdów 7 lub 8, a po zmianie fazy nadawanego sygnału, pojazdem 7 wjeżdżamy na pas środkowy zachodniej jezdni ul. Morskiej, a pojazdem 8 na pas prawy.

 

Skręt w prawo można wykonać z dwóch pasów ruchu — pojazdami 2 i 3 zaznaczonymi na rysunku torami jazdy.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk19

Trasa egzaminacyjna nr 20 – prawo jazdy Gdańsk

Śląska – Warszawska

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul. Śląską.

 

Na rysunku przedstawiony jest przejazd przez dwa sąsiednie skrzyżowania. Pojazdem w pozycji 1 skręt w lewo, wymijając się bezkolizyjnie z również skręcającym w lewo pojazdem 4. Przy skręcie w prawo wjeżdżamy w miejsce pojazdu 3, a jeżeli na następnym skrzyżowaniu zamierzamy skręcić w lewo, to wjeżdżamy na pas lewy, przed pojazdem w pozycji 4.

 

Dla skręcającego w lewo pojazdu 5 sygnał zielony nadawany jest przez sygnalizator kierunkowy. Oznacza to, że podczas przejazdu nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk20

Trasa egzaminacyjna nr 21 – prawo jazdy Gdańsk

Węzeł Ofiar Grudnia

Węzeł Ofiar Grudnia jest skrzyżowaniem o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul. Wiśniewskiego.

 

Zawracanie wykonujemy z lewego pasa ruchu, pojazdem w pozycji 1. W pozycji pojazdu 3 wykonujemy skręt i zajmujemy miejsce pojazdu 4 lub 5. Dalsza jazda po zapaleniu się zielonego sygnału zaznaczonymi na rysunku torami jazdy. Pojazd 4 wjeżdża na prawy pas-w miejsce pojazdu 6, a pojazd 5 na lewy pas- pozycje pojazdu 7.

 

Uwaga! Na skrzyżowaniu zastosowana jest tymczasowa organizacja ruchu w związana z przebudową ul. Polskiej.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk21

Trasa egzaminacyjna nr 22 – prawo jazdy Gdańsk

Wendy – Węglowa

Jest to skrzyżowanie z „łamanym” pierwszeństwem . Rzeczywisty przebieg drogi głównej wskazuje linia szersza na tabliczce pod znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.

 

Na tym skrzyżowaniu ruch pojazdów jest skanalizowany powierzchniami wyłączonymi z ruchu i wyznaczonymi pasami’ ruchu. Skręt w lewo pojazdem 1, po ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi 6. Pojazdem 3 niezależnie od kierunku jazdy ustępujemy pierwszeństwa nadjeżdżającemu z prawej strony – pojazdowi 5. Z kolei pojazdem w pozycji 8 przepuszczamy znajdujące się na drodze głównej pojazdy 5 i 3.

 

Uwaga! Na tym skrzyżowaniu zasady pierwszeństwa ustalamy na podstawie znaków i umieszczonych pod nimi tabliczek T-6a i T-6c.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk22

Trasa egzaminacyjna nr 23 – prawo jazdy Gdańsk

Jana z Kolna – Władysława VI

Jest to skrzyżowanie proste, z trzema wlotami i dwoma wylotami, o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi. Przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu jest ul. Jana z Kolna.

 

Na rysunku przedstawiony jest przejazd z ul. Władysława VI we wszystkich kierunkach. Skręt w lewo pojazdami 1 i 2. Po wykonaniu manewru, pojazd 1 wjeżdża na lewy pas ruchu – w miejsce pojazdu 4, a pojazd 2, na pas środkowy- pozycja pojazdu 5. Prosto przez skrzyżowanie można jechać pojazdem 3.

 

Uwaga! Z pozycji pojazdu 1 nie można wjechać na środkowy pas jednokierunkowej ulicy Jana z Kolna ani pojazdem 5 na pas prawy. Zabrania tego linia wyznaczona linia ciągła.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk23

Trasa egzaminacyjna nr 24 – prawo jazdy Gdańsk

Plac Konstytucji

Jest to skrzyżowanie z wyspą centralną i ruchem okrężnym po obwiedni wyspy. Na skrzyżowaniu pierwszeństwo posiadają pojazdy wjeżdżające z ul. Wiśniewskiego i ul. Dworcowej.

 

Pojazdem w pozycji 1, skręt w lewo lub zawracanie – wjeżdżamy w miejsce pojazdu 3. Przy skręcie w lewo zajmujemy pozycję pojazdu 5, a przy zawracaniu pozycję pojazdu 6. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdom 7 i wjeżdżamy w miejsce pojazdu 8. Z pozycji pojazdu 6 jedziemy przy krawędzi wyspy centralnej w miejsce pojazdu 9 i dalej w kierunku przejścia dla pieszych.

 

Uwaga! Wyznaczona w obrębie przystanku linia przystankowa zabrania zatrzymywania się innych pojazdów niż autobusy na całej długości linii.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk24

Trasa egzaminacyjna nr 25 – prawo jazdy Gdańsk

Władysława IV – 10 Lutego

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul. Władysława IV.

 

Skręt w lewo pojazdem 2, po ustąpieniu pierwszeństwa jadącym z przeciwnego kierunku prosto i skręcającemu w prawo – pojazdom w pozycji 6 i 7. Pojazdem 3 jazda prosto lub w prawo. Po skręceniu w prawo można wjechać na jeden z trzech pasów ruchu ul. Władysława IV – pojazdy 5. Podobnie jest z pojazdem w pozycji 7, który po skręceniu w prawo może zająć każdy z trzech pasów jednokierunkowej ulicy.

 

Pojazd w pozycji 9- warunkowy wjazd za sygnalizator, po zatrzymaniu się przed linią złożoną z prostokątów.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk25

Trasa egzaminacyjna nr 26 – prawo jazdy Gdańsk

Świętojańska – 10 Lutego

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji z drogą podporządkowaną – ul. 1O Lutego i ul. Skwer Kościuszki.

 

Na skrzyżowaniu działa trzyfazowa sygnalizacja z sygnalizatorami umożliwiającymi warunkowy wjazd na czterech wlotach. Pojazdem w pozycji 1 jazda prosto lub w lewo. Skręcając w lewo, w pozycji pojazdu 2, ustępujemy pierwszeństwa jadącemu z przeciwnego kierunku prosto pojazdowi 7 i skręcającemu w prawo pojazdowi 6. Po skręceniu w prawo pojazdem 8 możemy zająć jeden z dwóch pasów ruchu ul. 10 -Lutego.

 

Uwaga! Skręt w lewo pojazdem w pozycji 5 odbywa się w fazie ruchu, w której nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu (sygnalizator kierunkowy).

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk26

Trasa egzaminacyjna nr 27 – prawo jazdy Gdańsk

Władysława IV- Armii Krajowej

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą podporządkowaną – ul. Armii Krajowej.

 

Najczęściej wykonywanym manewrem na tym skrzyżowaniu jest skręt w lewo pojazdem w pozycji 1. Po zapaleniu się zielonego, ogólnego sygnału wjeżdżamy w miejsce pojazdu 4 i ustępujemy pierwszeństwa pieszym na przejściu. Przed wjeżdżającym warunkowo pojazdem 8 posiadamy pierwszeństwo.

 

Z kolei pojazdem w pozycji 2, po skręceniu w prawo, wjeżdżamy w miejsce pojazdu 6 i umożliwiamy autobusowi włączenie się do ruchu, jeżeli kierowca tego pojazdu sygnalizuje kierunkowskazem zamiar wjechania z zatoki na jezdnię.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk27

Trasa egzaminacyjna nr 28 – prawo jazdy Gdańsk

Świętojańska ~ Piłsudskiego

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą podporządkowaną – ul. Piłsudskiego.

 

Na tym skrzyżowaniu program sygnalizacji steruje ruchem otwierając kolejno wloty. Z ul. Świętojańskiej skręt w lewo pojazdem 1 , w bezkolizyjnej · fazie ruchu – sygnalizator kierunkowy nad pasem ruchu. Po wykonaniu skrętu pojazdem w pozycji 3 możemy wjechać w miejsce pojazdu 4,5 lub 6. Jazda prosto lub w prawo pojazdem w pozycji 2.

 

Po skręceniu w prawo możemy zająć jeden z dwóch pasów ruchu na jezdni jednokierunkowej. Pojazdem w pozycji 8 wjeżdżamy warunkowo na skrzyżowanie po zatrzymaniu się przy linii złożonej z prostokątów.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk28

Trasa egzaminacyjna nr 29 – prawo jazdy Gdańsk

Władysława IV – Piłsudskiego

Jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, a przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu – ul. Władysława IV.

 

Na rysunku przedstawiony jest ruch otwarty na wschodnim wlocie skrzyżowania. Pojazdem w pozycji 1 skręt w lewo w miejsce jednego z pojazdów 5. Jazda prosto z dwóch pasów ruchu – pojazdami w pozycji 2. Skręt w prawo pojazdem 3 na prawy pas ruchu.  stępujemy pierwszeństwa pieszym na przejściu i za przejściem dopiero możemy zmienić pas na środkowy.

 

Uwaga! Wyjazd z wlotu podporządkowanego pojazdem 7 po ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi w pozycji 5- na środkowy pas ruchu.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk29

Trasa egzaminacyjna nr 30 – prawo jazdy Gdańsk

Droga Gdyńska – Górskiego

Jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym ze znakiem ustąp pierwszeństwa. Znaki C-12 „ruch okrężny” i A-7 „ustąp pierwszeństwa” występujące łącznie oznaczają pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym, (wchodzącym) na nie.

 

Rysunek przedstawia przejazd przez rondo pojazdem w pozycji 1. Po ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi A wjeżdżamy na skrzyżowanie, zajmując pozycję pojazdu 2. Przed każdym opuszczeniem skrzyżowania włączamy prawy kierunkowskaz sygnalizując zawczasu zmianę pasa ruchu.

 

W pozycji pojazdu 5 zatrzymujemy się przy linii bezwzględnego zatrzymania wynikającej ze znaku B-20 „stop” i ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi 6.

trasa-egzamin-prawo-jazdy-gdansk30